عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- اهداف پژوهش

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می­گیرد، این هدف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق ‫اظهار آن عیان می­گردد(خاکی، 1388). در اجرای پژوهش­های علمی، پس از اظهار مسئله پژوهش پژوهش­گر قصد خود را به ‫صورت عملیاتی که از طریق نظاره­های عینی قابل دستیابی می باشد، اظهار می­کند(بازرگان، 1385، ص 37).

1-1-1- هدف ­­اصلی     ‫

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیری می باشد که کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر می­تواند روی تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.

1-1-2- ­ اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار می باشد.

2-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه­گذار می باشد.

3-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود می­باشد.

4-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال می­ باشد.

6-تعیین ارتباط بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی سهام آن شرکت  می­باشد.

1-1-3- ­ اهداف کاربردی

ارائه شواهد لازم جهت پاسخ به سوالات پژوهش از اهداف کاربردی پژوهش می باشد و همچنین نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری کلیه مدیران و دست­اندرکاران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان بازار سرمایه، سهام­داران، فعالان بازار سهام، سرمایه­گذاران، پژوهش­گران و مجامع علمی که به دنبال پژوهش­های آتی و مرتبط با موضوع­اند، قرار گیرد.

سرمایه­گذاران شامل سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل­گران مالی، مراکز پژوهشی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ‫کارشناسان بورس و سایر بهره گیری­کنندگان می­توانند با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از این پژوهش، ارزیابی مناسب­تری از گزارش­های مالی شرکت داشته باشند­­ . و تصمیمات شایسته­تری در مورد آن سرمایه­گذاری ها داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید