طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 • دما

مقداری از انرژی تابشی خورشید توسط عوارض سطح زمین جذب شده ، تبدیل به انرژی حرارتی می گردد. این انرژی ، به شکل ((دما)) یا درجه حرارت جلوه می کند .

در بین عناصر اقلیمی مختلف ، دما و همچنین بارش اهمیت خاصی دارند . گرچه اصلی ترین عامل ایجاد دما ، انرژی حاصل از جذب تابش کوتاه خورشیدی در سطح زمین می باشد ، عوامل دیگری نیز در چگونگی دمای نواحی گوناگون سطح زمین تعیین کننده اند ، که عبارتند از :

 • شرایط تابشی و ارتباط آنها با عوارض سطح زمین
 • هدایت گرمایی در قشر فوقانی سطح زمین
 • ارتفاع از سطح زمین
 • ناهمواری و جهت آفتابگیری
 • جابه جایی افقی و عمودی هوا
 • ابرناکی
 • جریانهای اقیانوسی ( کاویانی وهمکار ، 1387 ، 112)

 

 

 • تاثیرتابش بر دما

دمای مناطقی که در معرض تابش شدید خورشیدند ، در صورتی که بخش قابل ملاحظه ای از این تابش جذب گردد ، بالاست . اگر شرایط تابش ، همانند مناطق گرمسیری ، در تمام طول سال بالا باشد ، نوسان سالانه دمای زیاد حاکم بر محیط ، چندان زیاد نیست . بر عکس در منطق معتدل و عرض های بالا تغییرات سالانه تابش بسیار مشخص و در نتیجه نوسان سالانه دما نیز شدید می باشد .

اتلاف شدید انرژی تابش از سطح زمین ، به کاستن دمای محل منجر می گردد ؛ پس ، جذب هرز تابش در سطح زمین ،برای طریقه روزانه و سالانه دما ، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ، تعین کننده می باشد . ( کاویانی و همکار ، 1387، 113-112)

مناطق انرژی تابشی ایران

کشور ایران از نظر دریافت انرژی تابشی به چهار ناحیه تقسیم می گردد .

 • سواحل دریای خزر که به علت کمتر بودن ساعات آفتابی و ارتفاع کم از سطح متوسط دریا ، از حداقل انرژی تابشی روزانه برخوردار می باشد .
 • تمام مناطق آذربایجان و بخشی از کردستان واقع در شمال خط رشت – همدان – سنندج ، و قسمتهای شمال شرقی کشور در شمال خط گرگان – تربت جام از میانگین تابشی روزانه کمتر از 389 کالری بر سانتیمتر مربع برخوردار می باشد . در این ناحیه طول روز و شدت تابش در زمستان کمتر می باشد و ابرناکی آسمان هم نسبتا زیاد می باشد .
 • منطقه تابشی زیاد که شامل دامنه های جنوبی کوههای البرز ، ارتفاعات جنوب خراسان ، زاگرس میانی ، جلگه خوزستان و سواحل جنوبی کشور می باشد . در این منطقه ، در شمال زاویه تابشی دوره سرد مایلتر و طول روز کوتاهتر می باشد . اما در دوره گرم هم زاویه تابش در دامنه ها عمودیتر و هم طول روز طولانیتر می باشد . در قسمت های ساحلی هم وجود بخار آب جو تا اندازه ای ورود انرژی را تعدیل می کند .
 • منطقه تابشی خیلی زیاد که شامل زاگرس جنوبی ،دشت لوت ، چاله جازموریان و ارتفاعات بشاگرد می باشد . در این منطقه ، اثر دریاها بسیار کمتر می باشد ، ارتفاع از سطح دریا کم می باشد ، عرض جغرافیایی پایین می باشد ، و بیشتر اوقات سال آسمان صاف می باشد . در نتیجه ، بالاترین مقدار انرژی تابشی روزانه را دریافت می کند . ( علیجانی ، 1379، 18-17 ) شهرستان ورامین غیر از دسته سوم نواحی بارشی می باشد به طوریکه تابستانهای گرم با زاویه تابشی عمود بر سطح زمین می باشد که خود برای تولید میوه های تابستانی امری ضروری می باشد ولیکن تبخیر آب های سطحی در این نوع تابش بسیار بالاست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه